Sammen med våre søsterorganisasjoner verden over markerer vi hvert tredje torsdag i november World Pancreatic Cancer Day i år er det 16.11.23

Dette gjør vi med ulike arrangementer, lilla lyssetting av signalbygg over hele verden, og helsepersonell, pasienter, pårørende, etterlatte og gode støttespillere ikler seg lilla klær.

Hvorfor?

Kreft i bukspyttkjertelen/pancreas er en alvorlig kreftform som må få mer oppmerksomhet og midler til forskning.

Hvert år får mer enn 1.000 nordmenn kreft i bukspyttkjertelen, bare 1-2 lever fem år etter diagnosetidspunktet, ja så ille er det at de fleste ikke lever mer en 6 mnd etter diagnose.

Dette vil vi i PancreasKreft Nettverk Norge (PKNN) gjøre noe med med!

Vi jobber for å fremme et lengre og bedre liv for pasienter og pårørende når livet gjør helomvending og alvorlig kreftsykdom er et faktum.

Vi er pasienter, pårørende, helsepersonell, etterlatte og støttespillere som alle drar i samme retning for å få den oppmerksomheten denne alvorlige kreftformen må ha.

Siden oppstarten i desember 2016 har vi fått på plass kvalitetsikret informasjon på pknn.no, likepersonsarbeid, vi er representert i ulike forskningsprosjekter og har blitt en stemme det blir lyttet til i innland så vel som utland. Vårt samarbeid med Kreftforeningen har bidratt til bevillinger øremerket forskning på kreft i bukspyttkjertelen, et kvalitetsregister under Kreftregisteret og forskere er samlet i Kreftforeningens Nasjonale Ekspert Panel for pancreasforskning (KNEP)

Ta på deg noe lilla, ta bilder del på sosialemedier med #WPCD og lenk gjerne til oss @pancreaskreft_norge

I år har vi arrangementer i Trondheim, Oslo, Bergen og Førde

Sammen med Kreftforeningen i Trondheim ønsker vi alle velkommen til en hyggelig kveld med informasjon, foredrag, samtale fra scenen, mingling, den gode samtalen og enkel bevertning.

Vi håper du enten du er pasient, pårørende, etterlatt eller helsepersonell har lyst til å være sammen med oss denne dagen og høre litt om hva Kreftforeningen og PKNN kan bidra med av hjelp og støtte når man kommer tett på kreft. Vi har også med oss to forskere som skal fortelle litt om hva som skjer av forskning.

Program for dagen

18:00 Mingling og ta gjerne en prat med våre likepersoner

19:00 Vi starter streamingen til Oslo, Bergen og Førde

           Underholdning

           Velkommen med informasjon om PKNN og Kreftforeningen.

19:30 Foredrag av forsker NTNU Mathilde Resell

19:40 Foredrag av forsker ved Helse Stavanger og Universitetet i

           Stavanger Oddmund Nordgård

20:00 Samtale fra scenen.

20:30  Vi avslutter streamingen og fortsetter praten.

21:00 Oppsummering og vel hjem.

Bor du utenfor Trondheim og har lyst til å være med på møtet er du velkommen til å sende oss en mail på post@pknn.no og søke om reisestøtte for deg og en ledsager. Dette gjelder reise og eventuell overnatting.

På dette arrangementet er gratis, men da det blir lett bevertning må vi be om påmelding innen 12.11.23.

Det blir tilsvarende arrangementer med streaming av arrangementet til Førde, Bergen og Oslo så husk å krysse av for hvor du vil delta.

https://forms.office.com/e/aixfYufqGA
https://forms.office.com/e/aixfYufqGA
https://forms.office.com/e/aixfYufqGA