Likeperson – Om å være i samme båt

En likeperson har absolutt taushetsplikt.

 

Hva er en likeperson?

  • Pasient, en som har/har hatt pankreaskreft. Pårørende, en som lever med/har levd med en med pankreaskreft

 

En likeperson skal være

  • En å tenke høyt sammen med, en du ikke trenger å være flink og sterk sammen med.
  • Likepersonen kan være en slags ryddehjelp, praktisk og medmenneskelig.
  • En som ikke gir råd og veiledning om medisinske spørsmål, behandling, medisinering eller framtidsutsikter.
  • En som kan være den som hjelper deg med å lete fram og formulere dine egne spørsmål.
  • En som kan formidle hvor man finner informasjon

Kontakt: likeperson@pknn.no