Om nettverket

Her finner du informasjon om styret i nettverket, samt vårt formål og vedtekter.

Styrets sammensetning

 • Caroline Verbeke (leder), Professor, overlege patologi, Oslo Universitetssykehus
 • Olav Dajani, overlege onkologi, Oslo Universitetssykehus
 • Knut Jørgen Labori, overlege gastrokirurgi, Oslo Universitetssykehus
 • Anne Marit Rødland, pårørende.
 • Charlotte Borge-Andersen, pårørende.

Fagrådet

 • Sheraz Yaqub (leder), overlege gastrokirurgi, Oslo
 • Victoria Lindtun Bringsjord, sykepleier gastrokirurgi, Oslo
 • Asta Bye, ernæringsfysiolog, Oslo
 • Linda Falch Koslung, onkologisk sykepleier, Oslo
 • Ingrid Tofte, Klinisk ernæringsfysiolog, Oslo Universitetssykehus
 • Thomas Suntharalingam, overlege onkologisk avd. Ahus

Arbeidsgruppe informasjon/kommunikasjon

 • Victoria Lindtun Bringsjord
 • Elisabeth Sem Christensen
 • Charlotte Borge-Andersen, ansvarlig hjemmesiden

Administrasjon

 • Gunnar Kvan
 • Charlotte Borge-Andersen – daglig leder

 

Vedtekter:

Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN), er et nettverk som ønsker å bidra til en bedre hverdag for pasienter med pancreaskreft og deres pårørende.

Vårt motto er: Optimistisk ærlighet

Vårt formål er å fremme et lengre og bedre liv for pasienter med bukspyttkjertelkreft gjennom økt oppmerksomhet, informasjon, tilgang til nye behandlingsformer, mobilisere mere støtte til forskning og opprette internasjonalt samarbeid.

Vår portal skal gi pasienter og pårørende et sted å gå for a finne god, kvalitetssikret informasjon om hvordan man best kan leve med sykdommen.

Vi vil dekke alle aspekter ved sykdommen, behandlingen og rehabiliteringen.

Dette kan vi love fordi vi har mange av landets fremste fagressurser innen behandlingen av pancreaskreft med oss, både i nettverkets styre og som bidragsytere til innholdet i portalen vår.

All informasjon vi legger ut på portalen vil være kvalitetssikret av helsepersonell.

Organisasjonsnummer:

918 304 339