Om nettverket

Her finner du informasjon om styret i nettverket, samt vårt formål og vedtekter.

Styrets sammensetning

 • Caroline Verbeke (leder), Professor, overlege patologi, Oslo Universitetssykehus
 • Olav Dajani, overlege onkologi, Oslo Universitetssykehus
 • Knut Jørgen Labori, overlege gastrokirurgi, Oslo Universitetssykehus
 • Anne Marit Rødland, pårørende.
 • Ane Sydnes Egeland, pårørende.
 • Magnus Walkner, Pasient.
 • Dag Eian, pårørende.
 • Andreas Fløtra, pårørende (Vara)
 • Charlotte Borge-Andersen, pårørende (Vara)

Fagrådet

 • Dyre Kleive (nyvalgt leder), overlege gastrokirurgi, Oslo
 • Victoria Lindtun Bringsjord, kreftsykepleier gastrokirurgi, Oslo
 • Asta Bye, ernæringsfysiolog, Oslo
 • Linda Falch Koslung, onkologisk sykepleier, Oslo
 • Ingrid Tofte, Klinisk ernæringsfysiolog, Oslo Universitetssykehus
 • Arne Westgaard – Overlege onkologisk avdeling, Oslo

 

Arbeidsgruppe informasjon/kommunikasjon

 • Victoria Lindtun Bringsjord
 • Caroline Salberg, pårørende
 • Dag Eian, pårørende
 • Andreas Fløtra, pårørende
 • Charlotte Borge-Andersen, ansvarlig hjemmesiden

Administrasjon

 • Charlotte Borge-Andersen – daglig leder

 

Vedtekter:

Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN), er et nettverk som ønsker å bidra til en bedre hverdag for pasienter med pancreaskreft og deres pårørende.

Vårt motto er: Optimistisk ærlighet

Vårt formål er å fremme et lengre og bedre liv for pasienter med bukspyttkjertelkreft gjennom økt oppmerksomhet, informasjon, tilgang til nye behandlingsformer, mobilisere mere støtte til forskning og opprette internasjonalt samarbeid.

Vår portal skal gi pasienter og pårørende et sted å gå for a finne god, kvalitetssikret informasjon om hvordan man best kan leve med sykdommen.

Vi vil dekke alle aspekter ved sykdommen, behandlingen og rehabiliteringen.

Dette kan vi love fordi vi har mange av landets fremste fagressurser innen behandlingen av pancreaskreft med oss, både i nettverkets styre og som bidragsytere til innholdet i portalen vår.

All informasjon vi legger ut på portalen vil være kvalitetssikret av helsepersonell.

Organisasjonsnummer:

918 304 339

Ta kontakt!

Bruk skjemaet nedenfor for å sende oss en melding.

Vi ber om at du ikke sender noen spørsmål vedrørende din behandling eller noen personsensitive detaljer.
All slik kommunikasjon må gjøres direkte med din fastlege.

Kontakt oss

2 + 10 =