Om nettverket

Her finner du informasjon om styret i nettverket, samt vårt formål og vedtekter.

Velg kapittel

Styrets sammensetning

 • Anne Marit Rødland (leder), pårørende
 • Caroline Verbeke, Professor, overlege patologi, Oslo Universitetssykehus
 • Olav Dajani, overlege onkologi, Oslo Universitetssykehus
 • Erik Paulshus, pårørende
 • Kristin Vassbotn Guldhav, Kreftsykepleier og Phd stipendiat, Førde Sentralsykehus, Helse Førde
 • Reidar Kjær, Board Member & Executive Advisor
 • Dag Eian, pårørende
 • Andreas Fløtra, pårørende (Vara)
 • Anita Gerdin (Vara)

Fagrådet

 • Knut Jørgen Labori (leder), overlege gastrokirurgi, Oslo Universitetssykehus
 • Asta Bye, ernæringsfysiolog, Oslo
 • Linda Falch Koslung, onkologisk sykepleier, Oslo
 • Ingrid Tofte, Klinisk ernæringsfysiolog, Oslo Universitetssykehus

Arbeidsgruppe informasjon/kommunikasjon

 • Caroline Salberg, pårørende
 • Dag Eian, pårørende
 • Andreas Fløtra, pårørende
 • Lena Simone Jensen, frivillig
 • Charlotte Borge-Andersen, ansvarlig hjemmesiden

Administrasjon

 • Charlotte Borge-Andersen – daglig leder

Likepersoner

 • Anne Kathrine Eian – Pårørende/Etterlatt

  Torunn Ones Narvestad – Pasient

Vedtekter:

Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN), er et nettverk som ønsker å bidra til en bedre hverdag for pasienter med pancreaskreft og deres pårørende.

Vårt motto er: Optimistisk ærlighet

Vårt formål er å fremme et lengre og bedre liv for pasienter med bukspyttkjertelkreft gjennom økt oppmerksomhet, informasjon, tilgang til nye behandlingsformer, mobilisere mere støtte til forskning og opprette internasjonalt samarbeid.

Vår portal skal gi pasienter og pårørende et sted å gå for a finne god, kvalitetssikret informasjon om hvordan man best kan leve med sykdommen.

Vi vil dekke alle aspekter ved sykdommen, behandlingen og rehabiliteringen.

Dette kan vi love fordi vi har mange av landets fremste fagressurser innen behandlingen av pancreaskreft med oss, både i nettverkets styre og som bidragsytere til innholdet i portalen vår.

All informasjon vi legger ut på portalen vil være kvalitetssikret av helsepersonell.

Organisasjonsnummer:

918 304 339

Pårørende-siden

Bukspyttkjertelkreft er en påkjenning også for de pårørende, her kommer det nyttig informasjon som kan være til hjelp

Side for pårørende

En egen side for pårørende ble etterspurt på medlemsmøtet og er under utvikling.

Litt informasjon om pårørendes rettigheter fra HelseNorge:

 

Pårørendes rettigheter

Hva vil du at denne siden skal fylles med?

Kom med innspill!

Likeperson – Om å være i samme båt

En likeperson har absolutt taushetsplikt.

Hva er en likeperson?

Pasient, en som har/har hatt pankreaskreft. Pårørende, en som lever med/har levd med en med pankreaskreft
 

En likeperson skal være

 • En å tenke høyt sammen med, en du ikke trenger å være flink og sterk sammen med.
 • Likepersonen kan være en slags ryddehjelp, praktisk og medmenneskelig.
 • En som ikke gir råd og veiledning om medisinske spørsmål, behandling, medisinering eller framtidsutsikter.
 • En som kan være den som hjelper deg med å lete fram og formulere dine egne spørsmål.
 • En som kan formidle hvor man finner informasjon

Kontakt: post@pknn.no

Telefon: 97062002

Meld deg inn i Pancreaskreft Nettverk Norge

Bidra til nettverkets arbeid!

PKNN er drevet av frivillige og er avhengige av donasjoner fra selskaper og privatpersoner.

Ditt bidrag er viktig!

Ditt bidrag er veldig viktig for oss, det via bidrag fra privatpersoner og selskaper vi får de midlene vi trenger til å fortsette arbeidet vårt.

Alle bidrag til PKNN går uavkortet til arbeidet vårt med å bedre forholdene for pasienter med kreft i bukspyttkjertelen.

Vipps:

Du  kan donere til nettverket via Vipps- Kjøp og Betal Benytt vårt vippsnummer 89727.

Bank:

Du  kan donere til nettverket via vanlig bankoverføring til vår konto 1503 87 15779.

Hopp til innhold

Styrets sammensetning

Pårørende

Likeperson

Meld deg inn

Bidra

X

Ta kontakt!

Bruk skjemaet nedenfor for å sende oss en melding.

Vi ber om at du ikke sender noen spørsmål vedrørende din behandling eller noen personsensitive detaljer.
All slik kommunikasjon må gjøres direkte med din fastlege.

Kontakt oss

5 + 4 =