Informasjon og referater fra møter

Her finner du informasjon fra kurs og seminarer som har blitt gjennomført i inn- og utland.

Protokoll fra årsmøte 26. Februar-2019.

Protokoll fra årsmøte 26.02.2019 på Rikshospitalet.

Det var 22 fremmøtte inklusiv styret.

1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

 

2 Valg av møteleder og to som skal underskrive protokollen

Styremedlem Charlotte Borge-Andersen ble valgt som møteleder.

Terje Krogdahl og Anne Kathrine Eian ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Tidligere avholdte møter

World Pancreatic Cancer Day 17

Ser vi deg på World Pancreatic Cancer Day 16.11.17?

Vi møtes i Kreftforeningen lokaler i Kongensgate 6, Oslo kl. 18.00 – 20.00

Fra programmet:
• Velkommen – Kreftforeningen og pancreaskreft. Anne Lise Ryel, leder av Kreftforeningen
• Pancreaskreft – utviklinger i Norge. Knut JørgenLabori, overlege Oslo Universitetssykehus
• Nye behandlingsmetode. Svein Dueland, overlege, Oslo Universitetssykehus
• Kosthold og trening. Bjørn Skålhegg, professor,Universitetet i Oslo

Det blir en pause underveis og enkel bevertning.

Møtet er gratis og åpent for alle.

Medlemsmøte 28.08.17

Nettverkets første ordinære medlemsmøte ble gjennomført 28.08.

Her er presentasjonene fra medlemsmøtet om hva vi har gjort så langt.

Vi vil mye mer, men trenger både flere hender og penger for å bli ett nettverk som kan gjøre en forskjell.

Last ned presentasjoner: 1 , 2

World Pancreatic Cancer Day 16

WPCD 16 ble gjennomført 17.11.16.

Arrangementet er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som finner sted hvert år på samme dato.

Du finner presentasjoner her:

Presentasjon av Camilla Stoltenberg

Presentasjon av Kim Reiss Binder

Referat fra møte i PKNN under WPCD16

Ta kontakt!

Bruk skjemaet nedenfor for å sende oss en melding.

Vi ber om at du ikke sender noen spørsmål vedrørende din behandling eller noen personsensitive detaljer.
All slik kommunikasjon må gjøres direkte med din fastlege.

Kontakt oss

7 + 14 =