Forskning

Her finner du informasjon om flere typer forskning og hva de betyr for pancreaspasienter.

Økt innsats

For at overlevelse og livskvalitet for pasienter med pancreaskreft skal bedres er det svært viktig å øke innsatsen for forskning i denne sykdommen.

For at dette skal lykkes er det nødvendig at pasienter selv trekkes med i forskningen på en helt annen måte enn tidligere .

Tradisjonelt har det vært lite forskning på pancreaskreft sammenlignet med mer kjente kreftformer i samfunnet. I de siste årene har situasjonen forbedret seg, og det er nå økt aktivitet i Norge og internasjonalt, selv om forskningsfinansieringen fremdeles er lavere enn sykdommens alvorlighetsgrad fortjener.

Klinisk forskning

Forskning kan være klinisk eller laboratorie-basert. Kliniske studier (kliniske «trials») er en form for medisinsk forskning som involverer pasienter.
De fleste kliniske studier hjelper leger og forskere å finne ut om nye behandlingsformer er bedre enn de eksisterende.

I tillegg kan kliniske studier undersøke en rekke andre aspekter ved pancreaskreft, f.eks.:

  • Kan bivirkninger av effektiv behandling reduseres?
  • Kan eksisterende behandlinger kombineres eller gis på en annen måte slik at de har bedre effekt og mindre bivirkinger?
  • Kan pancreaskreft diagnostiseres tidligere eller til og med forhindres?
  • Er det mulig å forutsi om cellegiftbehandling vil ha virkning for den individuelle pasienten? – kan kosthold og fysisk aktivitet bidra til bedre terapieffekt og livskvalitet?

Kliniske studier er viktige for at prognosen av pancreaskreft kan forbedres gjennom bedre behandling og diagnostikk. I tillegg kan kliniske studier være en viktig mulighet for pasienter til å få adgang til nye behandlingsformer.

For å vite mer om kliniske studier, de forskjellige faser av en klinisk studie, og fordeler og mulige ulemper av å delta i kliniske studier:

HelseNorge

Kreftforeningen

Basalforskning

Kliniske studier om nye behandlingsformer eller metoder for tidligere og bedre diagnostikk er oftest forutgått av omfattende basalforskning. Slik forskning kan bruke dyreforsøk eller andre modeller for pancreaskreft basert på prøver (f.eks. blod- eller vevsprøver) fra pancreaskreftpasienter.

I sistnevnte tilfellet blir pasientene spurt om samtykke for bruk av dette materialet til forskning. Forskning om pancreaskreft prøver å finne svar på viktige spørsmål som for eks.:

  • Hva er årsaken til at pancreaskreft utvikles?
  • Hvilke molekylære forandringer finnes i pancreaskreft, og kan noen av disse brukes for tidlig diagnostikk eller som angrepspunkt for behandling?
  • Hva er mekanismene bak spredning av pancreaskreft til leveren og andre organer?
  • Hvorfor virker cellegiftbehandling for noen pasienter men ikke for andre?
  • Finnes det forandringer i blod eller vev som tillater å forutsi om pasienten vil ha godeffekt av behandlingen eller ikke?

Forskning om pancreaskreft foregår i en rekke forskningssentre over hele verden. Hvert senter driver ofte forskning innenfor et begrenset område om sykdommen.

Det er derfor ofte vanskelig å fine helhetlig informasjon om nye forskningsresultater.

De fleste sykehus, universiteter og andre sentrer som driver med forskning om pancreaskreft, og organisasjoner som støtter slik forskning, har en nettside med informasjon om deres pågående studier og resultater.

For eksempel:

Hirshberg Foundation

Pancreatic Cancer Action Network

Pancreatic Cancer Network UK

Internasjonale kliniske studier

For å øke antallet pasienter som kan rekrutteres til en klinisk studie slik at resultater kan oppnås fortere, er kliniske studier ofte internasjonale.

ClinicalTrials.gov er et internasjonalt register som inneholder informasjon om de fleste kliniske studier i verden. Nettsiden er søkbar og gjør det mulig å finne kliniske studier om pancreaskreft i forskjellige land og for de forskjellige sykdomsstadiene:

Clinical Trials.gov

Noen utenlandske organisasjoner tilbyr pancreaskreftpasienter en nettside for å identifisere kliniske studier som er best tilpasset pasientens sykdomsstadium og hjemadresse:

UK:

Pancreatic Cancer Network UK

USA:

Pancreatic Cancer Action Network

Informasjon om hvordan passende kliniske studier kan finnes:

Cancer.gov – Clinical Trials Guide

CancerConnect

Kliniske studier i Norge

I Norge er antall kliniske studier for pasienter med pancreaskreft begrenset. Informasjon finnes:
Helsenorge
Clinical Trials

Ta kontakt!

Bruk skjemaet nedenfor for å sende oss en melding.

Vi ber om at du ikke sender noen spørsmål vedrørende din behandling eller noen personsensitive detaljer.
All slik kommunikasjon må gjøres direkte med din fastlege.

Kontakt oss

3 + 15 =