Deltakerne, i alt 15 personer, hadde erfaringer som pårørende elle pasienter med diagnosen bukspyttkjerte/pankreas kreft. Kurset handlet hovedsakelig om vår rolle som likepersoner og kvalifisering.

En likeperson er ikke en faglig ekspert, men en som har erfaringer med rollen som pasient eller pårørende.

Våre likepersoner skal ha tid til å lytte, være et medmenneske og bruke sine erfaringer og kunnskaper til å komme med innspill, rydde og være en støtte i en krevende tid.
Pankreas kreft er en alvorlig diagnose, de kreftrammede er ofte i en eksistensiell krise med store bekymringer og kan derfor ha økt behov for kontakt og samtaler. Dette stiller også krav til likepersonen som skal møte dem og alle våre nye likepersoner har bestått kurset og er vel forberedt.

Kursdeltakerne opplevde at kurset var vellykket. Det bidro til økt forståelse for rollen som likeperson, gjennom forelesninger og praktiske oppgaver i grupper. Det skapte også behov for mer kunnskap når det gjelder samtaleteknikk og lytteferdigheter. Dette er temaer vi vil følge opp gjennom ulike teams møter gjennom året hvor vi invitere fagpersoner.

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med oss mail medlem@pknn.no eller slå på tråden på telefon 970 62 002