Formål og undersøkelsen

Vi inviterer deg til å delta i et fokusgruppeintervju som en del av prosjektet MyPath, som tar sikte på å forbedre den pasientsentrerte oppfølgingen av pasienter med kreft i bukspyttkjertelen.

Vi ønsker å utvikle en digital løsning hvor kreftpasienter kan rapportere symptomer og plager underveis i behandlingsforløpet på sykehuset. Din deltakelse er viktig fordi du som pårørende/etterlatt har verdifulle innspill om hvordan denne oppfølgingen har blitt opplevd i dagens praksis, og hvordan et slikt digitalt verktøy kan utvikles og forbedres.

Hva innebærer deltakelsen for deg?

Vi inviterer deg til å delta i et fokusgruppeintervju som vil vare mellom 60 og 90 minutter. Under intervjuet vil vi diskutere dine erfaringer og oppfatninger av symptomkartlegging, oppfølging av pasientsentrerte forhold og bruk av digitale verktøy. Intervjuet gjennomføres fysisk i Oslo-området.

Fordeler og ulemper

Din deltakelse vil bidra til utviklingen av en løsning som kan styrke oppfølgingen av kreftpasienter og deres pårørende. Mange kan oppleve det som givende å treffe andre personer i samme situasjon som seg selv. Likevel kan noen finne det tidkrevende eller slitsomt å delta i intervjuer. Intervjuene kan gjøre at man må gjenoppleve negative opplevelser, og kan vekke sterke følelser. Intervjuerne er erfarne helsepersonell innen kreftomsorg, og dersom det er behov for det kan du når som helst be om en pause og motta støtte.

Kontaktinformasjon Hvis du ønsker å delta eller har spørsmål, kan du kontakte en av prosjektlederne: