Nasjonalt fagmøte

Pancreaskreft i Norge: Hva gjør vi i dag, hvordan blir fremtiden?

Fredag 14. september 2018, Thon Hotel Opera, Oslo

Agenda:

 • 10.00 Registrering og kaffe
 • 10.15 Velkommen
 • 10.20 Ole Alexander Opdalshei (Kreftforeningen): Kreftforeningen om pancreaskreft
 • 10.40 Tom Børge Johannesen & Liv Marit Dørum (Krefregisteret): Norsk kvalitetsregister for pancreaskreft: Wishful thinking?
 • 11.00 Presentasjoner fra norske pancreassentre (møteleder: Knut Jørgen Labori):
  • Oddmund Nordgård (Stavanger Universitetssykehus): Flytende biopsier ved kreft i bukspyttkjertelen: glimt fra Stavanger
  • Ingrid Tofte (Helgelandssykehus): Pancreaskreft – betydningen av kosthold
  • Dyre Kleive (Oslo Universitetssykehus): Pancreaskirurgi med samtidig karreseksjon – erfaringer fra OUS
 • 11.40 Lunsj
 • 12.25 Stein Kaasa (Kreftavdeling OUS): Behandling av pancreaskreft
 • 12.50 Presentasjoner fra norske pancreassentre (møteleder: Kjetil Søreide):
  • Emmet McCormack (Universitetet i Bergen): SonoCURE: Sonoporation enhanced therapy in PDAC
  • Bjørn Steen Skålhegg (Universitetet i Oslo): Ernæringsscreening for å forebygge vekttap hos whipple pasienter
  • Anders Molven (Universitetet i Bergen): Genetiske varianter og mutasjoner ved pancreaskreft
  • Knut Jørgen Labori (Oslo Universitetssykehus): NorPACT-1 og NorPACT-2 – Kliniske studier for ikke-metastatisk pankreascancer
  • Linn Såve Nymo (Universitetssykehuset Nord-Norge): Korttids resultater for Whipples prosedyre i Norge
  • Kjetil Søreide (Stavanger Universitetssykehus): Bruk av åpen og laparoskopisk distal pancreas-reseksjon i Norge
  • Caroline Verbeke (Universitetet i Oslo): Kjemoresistens i pancreaskreft: betydning av stroma og tumor heterogenitet
 • 14.10 Pause
 • 14.20 Debatt (debattleder: Stein Kaasa): Pancreaskreft i Norge – hvordan sikre en fremtid for klinikk og forskning?
 • 15.00 Slutt

Det er Pankreaskreft Nettverk Norge og Kreftforeningen som sammen arrangerer fagmøtet. Det er sponset av Servier og Celgene.