På UiO sine sider kan vi i dag lese om en stadig økende satsning på bukspyttkjertelkreft. Vi ser med glede både et stadig økende fokus på sykdommen, og at det bevilges mer penger til forskning.

Les hele saken her:
https://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/nasjonal-ekspertgruppe-15-mill-til-forskning-pankreaskreft.html