4. februar er det Verdens kreftdag. Sammen med Kreftforeningen markerer Pancreaskreft Nettverk Norge og andre pasientforeninger dagen ved å hylle alle fantastiske frivillige. 2022 er frivillighetens år og vi setter utrolig stor pris på alle våre frivillige som gir av sin tid for kreftpasienter og pårørende. Har du lyst til å bli en av våre helter? Meld deg frivillig via post@pknn.no

Se filmen for å møte noen av Kreftforeningens helter.