Det er nå rekruttert så mange pasienter til kliniske studier på eksperimentelle kreftmedisiner at forskere nå har vanskelig for å finne nye pasienter å rekruttere til sine studier.

Dagens Medisin skriver mer om dette i denne saken:

Kreftforskere går tomme for pasienter