Som i fjor er PKNN med på Krafttak mot kreft. Den 6. – 14. mars 2021. Krafttak mot kreft er kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, og vår felles store dugnad i kampen mot kreft. Her finner du relevante artikler.

Gi ditt bidrag her
https://innsamling.kreftforeningen.no/kmk2021/5-16184

Pengene som samles inn under Krafttak mot kreft går til forskning på kreftformer som få overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Vi i PKNN er opptatt av smittevern for alle, og går derfor ikke fra dør til dør, men oppfordrer alle til å bidra i vår digitale innsamlingsbøsse. Sammen skaper vi håp, fellesskap og optimistisk ærlighet 

Ett av våre medlemmer har blitt intervjuet i Askøyværingen:
https://www.av-avis.no/magasin/i/bn7V6A/for-fire-aar-siden-fikk-magnus-beskjed-om-at-han-trolig-kun-hadde-et-ha

KNEP
Det er også publisert en nettside for det nasjonale ekspertpanelet  KNEP som jo er et resultat av innsamlingen i 2019:
https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/projects/knep-norwegian-cancer-society-national-group-of-expertise-pancreatic-cancer/