Har du opplevd kreft på nær hånd?

Visste du at det er store forskjeller på overlevelsesgrad ved ulike kreftformer? Pancreaskreft (bukspyttkjertelkreft) er kreftformen med klart lavest overlevelsesgrad. Dessverre tyder mye på at den også vil bli den hyppigste kreftrelaterte dødsårsak i fremtiden.

Vi i PKNN (PancreasKreft Nettverk Norge) har siden 2016 jobbet for å forbedre hverdagen til pasienter med pancreaskreft og deres pårørende. Dette gjør vi blant annet gjennom økt oppmerksomhet rundt sykdommen, mobilisering av støtte til forskning og kvalitetssikring av informasjon på våre nettsider. 

Siden 2016 har PKNN bidratt til vesentlig økning i midler øremerket forskning på pancreaskreft. Vi har vært delaktig i viktige initiativer som kan vise seg å være svært verdifulle ressurser i fremtiden. Samtidig jobber vi direkte mot pasienter og pårørende, eksempelvis gjennom egne likepersoner (pasienter/pårørende) som man kan snakke med. 

Vi har oppnådd mye, men vi ønsker å gjøre mer, derfor trenger vi flere medlemmer. Ett års medlemskap i foreningen koster bare 100 kr og vi håper at du vil bli med å støtte vår fanesak. 

Les mer om oss på www.pknn.no og meld deg inn!