Kreftforeningen gir prioritet også til pancreaskreft

I mars rettet Kreftforeningen sin årlige bøsseaksjon “Krafttak mot kreft “ mot kreftformer med lav overlevelse. Den norske befolking viste seg igjen svært gavemild, og hele 30 millioner kroner ble innsamlet. 

I forrige uke kunngjorde Kreftforeningen at pengene skal brukes til etablering av en nasjonal gruppe med ekspertise i pancreaskreft (og en liknende ekspertgruppe for lungekreft). Gruppen skal være på tvers av fag og institusjoner, og parterne skal samarbeide for at forskningsresultater kan omsettes til nytte for pasienten. 

Les utlysningen her:

https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1201


Dette er et meget viktig initiativ, som gir nødvendig støtte for at det norske forskningsmiljøet i pancreaskreft kan samle og utvikle seg, og levere forskning av høy kvalitet som kommer pasientene til gode. Utlysningen er av stor strategisk betydning, fordi et samlet og etablert kompetansenettverk vil kunne bli tilstrekkelig sterkt til å konkurrere, også på internasjonalt nivå, om fremtidig forskningsfinansiering. På denne måten vil Kreftforeningen sikre økt forskning på høyt nivå i pancreaskreftfeltet også i årene fremover.