PKNN har vært så heldige å motta legemiddelselskapet Celgenes Impact Inovation Award 2019.

Prispengene på hele kr 185.000,- skal benyttes for å utvikle et digitalt produkt som skal bidra til å gjøre det lettere å mestre hverdagen for pasienter med bukspyttkjertelkreft og deres pårørende / etterlatte.

For at vi skal gjøre dette på best mulig måte så vi at vi måtte ha med oss et profesjonelt team og søkte om prosjektmidler på kr 350.000,- fra Viken Fylkeskommune. Stolt kan vi fortelle at vi fikk tildelingen og er nå i gang med prosjektet vi har kalt EN NY HVERDAG.