Benytt anledningen til å bidra til dette spennende forskningsprosjektet ved å svare på noen spørsmål i lenken under

«Forskning med pasienter«. 

For pasienter med bukspyttkjertelkreft og andre interessenter

Vi ønsker å involvere pasienter, pårørende og andre interessenter i hele forskningsprosessen for å øke relevansen og kvaliteten i forskningen. Pasienter (og pårørende) vil bli involvert i forskningsarbeidet, som rådgivere, samarbeidspartnere, medforskere eller som representanter/observatører

Benytt denne linken for mer informasjon https://questionpro.com/t/AVm5iZs6et

Ved spørsmål, kontakt: Mathilde Resell (PhD student) mathilde.resell@ntnu.no / tlf: 99526770