På grunn av Coronasituasjonen og hensyn til våre medlemmer utsettes PKNN sitt årsmøte til over sommeren.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når ny dato settes.