PKNNs styre og daglige leder ønsker hjertelig velkommen til årsmøte i PKNN!

Tidspunkt: 28. mars 2023 (fysisk/digitalt møte) kl. 18-19

Sted: Zoom og fysisk i møtelokale hos Telegrafen, i Kongens gate 21 i Oslo (inngang fra Prinsens gate). Zoom-lenke sendes ut sammen med endelig saksliste.

Påmelding til det fysiske møtet sendes til post@pknn.no innen 14. mars av hensyn til servering. Det er ikke nødvendig å melde seg på til deltakelse via Zoom. 

Avstemninger: Skjer som tidligere via digital løsning (OBOS) som åpner den 28. mars og er åpen i én uke. 

Foreløpig saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder
3. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsmelding for 2022
4. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2022
5. Gjennomgang og godkjenning av styrets planer for 2023
6. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2023
7. Innkomne saker 
8. Valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer 
9. Informasjon om regnskapsfører og revisor
10. Eventuelt

Styret vil gjerne høre medlemmenes mening om hva foreningen bør drive med, både på årsmøtet og ellers. På årsmøtet ser vi frem til gode diskusjoner knyttet til sak 3-6. 

Årsmøtedokumentene finner du her. Frist for innmelding av saker var 14. mars. Endelig saksliste sendes ut 21. mars. 

Årsmelding med regnskap

Revisorberetning

Budsjett 2023

Styrets plan og årshjul

Valg til styret: Alle styremedlemmene bortsett fra Caroline Verbeke er på valg i år. Olav Dajani og Anne Marit Rødland stiller til gjenvalg, mens Magnus Valkner, Dag Eian og Knut Jørgen Labori går ut av styret. Knut Jørgen går over til å bli leder for fagrådet, noe som vil sikre et enda tettere samarbeid mellom styret og fagrådet fremover. Styreleder Ane Sydnes Egeland har ikke mulighet til å fortsette som styreleder, og dette vervet skal derfor også fylles.

Ønsker du å sitte i styret eller være vara? Meld gjerne din interesse til post@pknn.no, slik at styret kan sende ut en oversikt med presentasjon av de ulike kandidatene sammen med endelig saksliste 21. mars. Styret kan med glede melde at gode kandidater allerede har meldt sin interesse for styreverv. 

Med vennlig hilsen

Daglig leder og styret i PKNN