Kjære nettverksmedlemmer!

2017 er unnagjort og det er på tide å gjennomføre årsmøte.

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og to som skal underskrive protokollen
3. Gjennomgang av styrets årsmelding
4. Gjennomgang av regnskapet for 2016 og 2017
5. Styrets mål og planer for 2018
6. Innkomnesaker.
7. Budsjett for 2018
8. Valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
9. Valgavrevisor*
10. Eventuelt
* Valg av revisor er nytt punkt, se sak 6.

Det ble ikke sendt inn noen saker innen frist for å sende inn saker som var 1. februar.  Styret har meldt inn tre saker (se vedlegg).

Det vil bli skiltet ankomst fra hovedinngangen til møterommet.

Les hele innkallingen her.

Velkommen!

Hilsen Styret