Om Oss

Her finner du informasjon om styret i nettverket, vårt formål, vedtekter og informasjon om pårørende og likepersonarbeid.

Velg kapittel

Hopp til innhold

Kosthold før, under og etter pancreaskreft.

For mer nyttig informasjon om pancreaskreft og kosthold!

Kosthold når matlyst og vekttap ikke er et problem

Kostråd

Dårlig matlyst og vekttap

Smaksforandringer

Forstoppelse

Diaré

Luftproblemer

Kvalme og oppkast

Utmattelse / ”fatigue” 

Kostråd ved operabel og ikke-operabel pancreaskreft

Fysisk aktivitet

Fordøyelsesenzymer

X

Kosthold før, under og etter pancreaskreft.

De viktigste målene for ernæringstiltak i forbindelse med kreft i bukspyttkjertelen (pancreas) er å opprettholde tilfredsstillende vekt og aktivitetsnivå.

For å oppnå målene må du tilstrebe og tilføre kroppen tilstrekkelig:

 • Energi (kalorier)
 • Proteiner
 • Vitaminer og mineraler
 • Væske

Et fornuftig kosthold basert på dette kan gi deg mindre bivirkninger av behandlingen, raskere rekonvalesens etter kirurgi og bedre livskvalitet.

  vedtekter:

  Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN), er et nettverk som ønsker å bidra til en bedre hverdag for pasienter med pancreaskreft og deres pårørende.

  Vårt motto er: Optimistisk ærlighet

  Vårt formål er å fremme et lengre og bedre liv for pasienter med bukspyttkjertelkreft gjennom økt oppmerksomhet, informasjon, tilgang til nye behandlingsformer, mobilisere mere støtte til forskning og opprette internasjonalt samarbeid.

  Vår portal skal gi pasienter og pårørende et sted å gå for a finne god, kvalitetssikret informasjon om hvordan man best kan leve med sykdommen.

  Vi vil dekke alle aspekter ved sykdommen, behandlingen og rehabiliteringen.

  Dette kan vi love fordi vi har mange av landets fremste fagressurser innen behandlingen av pancreaskreft med oss, både i nettverkets styre og som bidragsytere til innholdet i portalen vår.

  All informasjon vi legger ut på portalen vil være kvalitetssikret av helsepersonell.

  Organisasjonsnummer:

  918 304 339

  !!!!Pårørende!!!

  Her må god informasjon om pårørende komme!!!

  En egen side for pårørende ble etterspurt på medlemsmøtet og er under utvikling.

  Litt informasjon om pårørendes rettigheter fra HelseNorge:

  Pårørendes rettigheter

  Hva vil du at denne siden skal fylles med?

  Kom med innspill!

  Likeperson

  Hva er en likeperson?

  En likeperson skal være

  En å tenke høyt sammen med, en du ikke trenger å være flink og sterk sammen med.

  • Likepersonen kan være en slags ryddehjelp, praktisk og medmenneskelig.
  • En som ikke gir råd og veiledning om medisinske spørsmål, behandling, medisinering eller framtidsutsikter.
  • En som kan være den som hjelper deg med å lete fram og formulere dine egne spørsmål.
  • En som kan formidle hvor man finner informasjon

   

  • Kontakt: likeperson@pknn.no

   Pasient, en som har/har hatt pankreaskreft. Pårørende, en som lever med/har levd med en med pankreaskreft

  Bidra til nettverkets arbeid!

  PKNN er drevet av frivillige og er avhengige av donasjoner fra selskaper og privatpersoner.

  Ditt bidrag er viktig!

  Ditt bidrag er veldig viktig for oss, det via bidrag fra privatpersoner og selskaper vi får de midlene vi trenger til å fortsette arbeidet vårt.

  Alle bidrag til PKNN går uavkortet til arbeidet vårt med å bedre forholdene for pasienter med kreft i bukspyttkjertelen.

   

  Vipps:

  Du  kan donere til nettverket via Vipps- Kjøp og Betal Benytt vårt vippsnummer 89727.

  Bank:

  Du  kan donere til nettverket via vanlig bankoverføring til vår konto 1503 87 15779.

  Meld deg inn i Pancreaskreft Nettverk Norge

  Takk for din interesse for PKNN, vårt videre arbeid er bare mulig med hjelp fra våre medlemmer. 

  Ta gjerne kontakt med oss på post@pknn.no dersom du vil ha hjelp til registrering.

  PKNN er assosiert medlem i Kreftforeningen og følger deres etiske retningslinjer. Bakgrunnen for informasjonen vi etterspør er krav fra BUF.dir på dokumentasjon på medlemskap. All informasjon blir behandlet konfidensielt, ingen opplysninger vil på noe tidspunkt bli gitt videre eller delt med tredjepart. Vi følger også kravene i personopplysningsloven og GDPR.

   

  Medlemstype Pris
  Pasient 100,00 Til Innmelding
  Pårørende 100,00 Til Innmelding
  Studenter/Helsepersonell 50,00 Til Innmelding
  Støttemedlem 100,00 Til Innmelding

  Ta kontakt!

  Bruk skjemaet nedenfor for å sende oss en melding.

  Vi ber om at du ikke sender noen spørsmål vedrørende din behandling eller noen personsensitive detaljer.
  All slik kommunikasjon må gjøres direkte med din fastlege.

  Kontakt oss

  3 + 14 =