Støtteapparatet

Her finner du diverse linker og annen informasjon om det utvidede støtteappratet som er tilgjengelig for de med pancreaskreft.

Kreftkoordinator

En kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester der du bor.

De hjelper deg med informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring.

Kreftkoordinatoren kan bistå både pasienter og pårrørene.

Du kan lese mer på din kommunes nettside.

Kreftforeningen har også lagt ut en del informasjon og linker til mange kommuner

Kreftkoordinator

Pakkeforløp

Når legen fatter mistanke om kreft skal du henvises til pakkeforløp for kreft.

Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for deg og dine pårørende.

Dette er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Pakkeforløpene omfatter utredning, behandling, oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall.

Det beskriver også rehabilitering, symptomlindrende behandling (palliasjon), støttebehandling og sykepleie.

Her kan du lese mer om pakkeforløpet:

Pakkeforløp bukspyttkjertelkreft

Kreftforeningen

Kreftforeningen har flere tilbud til kreftsyke og deres pårørende.

Du kan lese mer om dette ved å bruke følgende link.

Kreftlinjen

Kreftlinjen er betjent med spesialsykepleiere, jurister og sosionomer. Du kan chatte eller ringe.

Åpningstidene er som følger

  • Mandag – torsdag: 9.00-20.00
  • Fredag: 9.00-15.00
  • Lørdag og søndag: Stengt

Vardesenteret

Vardesenteret er et senter for kreftrammede og pårørende – et sted å hente krefter og treffe likepersoner

TIlbudene varierer så sjekk hjemmesiden for nærmere opplysninger om ditt hjemsted.

Kreftforeningens hovedside: Kreftforeningen

Nav

Når alvorlig sykdom rammer familien er det viktig å ta kontakt med NAV slik at de i samarbeid med fastlegen kan bistå dere med sykepenger, pleiepenger og arbeidavkaringspenger.

Du kan lese mer på nav.no:

NAV

Andre tilbud

Les mer om Pusterommene og tilbudet, Raskere Tilbake, du finner mer informasjon om disse her:

Fysisk aktivitet