Utbredelse og overlevelse

Informasjon og hvor utbredt bukspyttkjertelkreft er.

Utbredelse og overlevelse

Prognosen for pancreaskreft/bukspyttkjertelkreft er avhengig av hvilket stadium sykdommen er i og om den har spredd seg til andre organer på diagnosetidspunktet.

I 2015 var det ca 800 personer som fikk pancreaskreft/bukspyttkjertelkreft i Norge, like mange kvinner og menn. Det er sjeldent at personer under 50 år får sykdommen.

Pancreaskreft/bukspyttkjertelkreft er en av de kreftformene som har lav overlevelse og den har dessverre ikke blitt bedre de siste årene. Den gjennomsnittlige overlevelsen for pasienter som ikke gjennomgår kreftoperasjon er under ett år. Det er derfor svært viktig at det forskes mer på denne sykdommen.

Vil du lese mer?

Helsenorge.no

Kreftlex.no