Symptomer

Her finner du informasjon om de forskjellige symptomene som følger pancreaskreft.

Symptomer

Bukspyttkjertelkreft har ofte få og diffuse symptomer. Dette fører til at kreften hos mange blir oppdaget sent.

Symptomer på bukspyttkjertelkreft kan blant annet være:

  • gulsott
  • magesmerter
  • diaré/løs avføring med ufordøyd mat
  • nyoppstått diabetes type 2
  • vekttap, slapphet, uvelhetsfølelse
  • væske i buken (ascites) 

NB! Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis bukspyttkjertelkreft. 
Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer i over 3 uker, bør du ta kontakt med en lege.

Vil du lese mer, så finner du utfyllende informasjon på disse linkene: HelsenorgeKreftlex

Gulsott

Hvis svulsten ligger i bukspyttkjertelens øverste del («hodet»), kan den trykke mot gallegangen, der den går gjennom bukspyttkjertelen.

Når gallen ikke får tømt seg ut i tarmen via gallegangen, øker mengden av galle (bilirubin) i blodet. Dette fører til at huden og slimhinner (inkludert øyne) blir gule. Denne tilstanden kalles gulsott.

Gulsott kan gi hudkløe, mørk urin og lys avføring. Det finnes mange andre årsaker også til gulsott så hvis du har fått gulsott så må du snarlig kontakte din lege.

Diffuse mage- og ryggsmerter

Magesmertene oppleves ofte sentralt i magen og kan stråle bakover mot ryggen.

Det kan føles som tretthet i ryggen og forverres ofte når man ligger på ryggen..

Vekttap, slapphet og generell følelse av uvelhet

En kombinasjon av vekttap, slapphet og generell uvelhetsfølelse kan være tidlige symptomer på bukspyttkjertelkreft. Mange har hatt et vekttap på 2–5 kilo ved diagnosetidspunktet, andre har gått ned opptil 10 kilo.

Redusert matlyst og stort vekttap kan bedres med blant annet små, energirike måltider og tilsetninger i maten. Noen trenger også tilskudd av fordøyelsesenzymer (Creon) som tas med maten.

Nyoppdaget diabetes 2

Kan være første symptom på bukspyttkjertelkreft.

Det er uklart hvorfor noen utvikler sukkersyke

Diaré

Hvis svulsten blokkerer veien ut fra bukspyttkjertelen, kommer ikke enzymene som skal bryte ned fettet i maten ut i tarmen.

Dette fører ofte til løse avføringer som kan flyte i toalettskålen.

Informasjon du kan stole på!

Innholdet på denne siden er produsert av og for pasienter, pårørende og helsepersonell. Alt av innhold relatert til ernæring, behandling og fysisk aktivitet blir vurdert av medisinske fagfolk og personer som har blitt rammet av kreft i bukspyttkjertelen.