Livet etter behandling

Oppfølgningen tilpasses den enkelte pasient utifra sykdomsutviklingen.

Hva skjer etter behandlingen?

Når svulsten er ferdig analysert av en patolog, får man tilbud en samtale med kirurg med gjennomgang av rapporten fra patologen (histologisvaret) og informasjon om evt. videre behandling og kontroller.

Det anbefales kontroll cirka hver 3. til 4. måned hos fastlegen, særlig med henblikk på at pasienten har stabil vekt og ikke utvikler svikt i funksjonen til pancreas (diabetes eller enzymmangel) eller jernmangel.

Hos pasienter som opereres med Whipples operasjon hvor man fjerner en del av magesekken, vil noen trenge en sprøyte med B12- vitamin hver 3. måned. Dersom hele bukspyttkjertelen er fjernet, bør pasienten også følges opp av en spesialist innen diabetes (endokrinolog), da det er høy risiko for insulin-overdosering.​

Seneffekter

Mange opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert. Arbeidsevne og arbeidsliv kan bli påvirket. Dette kan vedvare i lang tid etter at behandling er avsluttet.

Her kan du lese mer om fatigue (unormal tretthet) og andre seneffekter:

Tretthet/Fatigue
Seneffekter

Rehabilitering

Rehailitering er hjelp og opptrening for å komme tilbake til hverdagen så raskt og godt som mulig. Det er også en hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

Her kan du lese mer om rehabilitering, Pusterommet, opphold på Montebellosenteret og prosjektet Raskere tilbake:

RehabiliteringRaskere tilbakePusterommet