Fysisk aktivitet

Lær mer om hvordan du kan komme igang med fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Minimum 30 minutter fysisk aktivitet hver dag er anbefalt av Helsedirektoratet og gjelder alle. Graden av fysisk aktivitet bør tilpasses pasientens grad av sykdom og fysisk styrke.

Dårlig appetitt? Lett fysisk aktivitet før måltider kan stimulere til appetitt.

Utmattet/lider av fatigue? All slags fysisk aktivitet er bra. Et mål kan for eksempel være å gå minst 30 minutter per dag. Det trenger ikke å være sammenhengende, men en kan dele det opp i 5 eller 10 minutters økter.

Har du spørsmål angående
pancreaskreft og bruk av
fordøyelsesenzymer?

Ta kontakt med oss på
post@pknn.no.

Pusterommene

Et Pusterom er et trenings- og aktivitetssenter på sykehuset som tilbyr tilpasset fysisk aktivitet til kreftpasienter under og etter behandling. Det er også en møteplass og sosial arena for pasienter i samme situasjon. De ansatte du møter på Pusterommene har spesialkompetanse innen fysisk aktivitet og kreft. Pusterommene etableres av Aktiv mot kreft.

Du kan lese mer om tilbud i ditt nærmiljø på følgende link: http://www.pusterommene.no/hjem

Raskere tilbake

Pasienter som er ferdigbehandlet for kreft forteller at de er veldig fornøyde med behandlingen de har fått på sykehuset, men at så fort de er ferdigbehandlet føler de seg litt overlatt til seg selv.

Mange opplever også at omgivelsene har en forventning om at de skal «være som før». Men for de fleste er hverken kropp eller psyke som før!

Raskere Tilbake kan hjelpe disse pasientene gjennom et tverrfaglig tilbud, som enten foregår i gruppe, individuelt eller begge deler. Vi tilbyr fysioterapeut, sosionom, lege, kreftsykepleier, psykolog og sexolog.

Du kan lese mer om dette på følgende link: https://www.facebook.com/raskeretilbakeous/